Dane Kontaktowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Pszczynie

ul. Górnośląska 7 43 – 200 Pszczyna

adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP         /KPPSPPszczyna/SkrytkaESP 

adres poczty elektronicznej: straz1221@pszczyna.kppsp.gov.pl

tel.centrala                   324493700

tel. sekretariat              324493702

fax                               324493722

NIP 6381499547