SEVESO III

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informację o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2020:

  1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oddział w Pszczynie przy ul. Grzebłowiec 34  – II kawrtał 2020r.
  2. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Jeziornej 5 – II kwartał  2020r.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1123) oraz art. 269 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219  z późn. zm.).

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145) przekazuję do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

(stan na 12.08.2020)